iclomeat és la marca d’iclotet especialitzada en l’automatització del transport aeri de porcí i vacú fins a 250 kg. Oferim solucions per a la gestió integral del procés logístic:

Traçabilitat – Processos de moviment de producte – Automatització de processos – Logística – Gestió de producte – Manteniment en línia

Solucions

Càmbres d'estabilització i cambres frigorífiques de vacú, porcí i pernils
Retorn de ganxos buits
Paletitzadors semiautomàtics
Previous
Next